Sticeri Finyl Y 4 Diben

£12.50

Out of stock

Category:

Description

Sticeri finyl ‘removable’ ar gyfer unrhyw arwyneb llyfn sy’n cyfeirio at bedwar diben y Cwricwlwm i Gymru. Mae’r pecyn yn cynnwys ‘transfer tape’ i osod y sticeri ar arwyneb o’ch dewis yn ogystal â chyfarwyddiadau ar sut i fynd ati.  Mae’r sêr yn mesur tua 12cm o led a 11.5cm o uchder. Defnyddiwch y côd ‘4DIBEN’ i gael postio am ddim!

Mae’n bosib bydd y  lliwiau yn amrywio ond mae’r pecyn yn cynnwys:

Ti’n egwyddorol

Ti’n wybodus

Ti’n alluog

Ti’n uchelgeisiol

Ti’n iach

Ti’n hyderus

Ti’n fentrus

Ti’n greadigol

 

Removable vinyl stickers for any smooth surface linked to the four purposes in the new Curriculum for Wales.