Pint Glass | Gwydr Peint

£6.50

Clear

Description

Pint glass with personalisation of your choice.

*Handwash only*

Please note although there is no character limit on the personalisation, it will be personalised as a best fit to the product. Please ensure spelling and grammar is correct as any mistakes will not be automatically corrected.

*****

Gwydr peint gyda phersonoleiddio o’ch dewis.

*Golchwch â llaw yn unig*

Er gwybodaeth, er nad oes cyfyngiad llythrennau ar y personoleiddio, bydd y personoleiddiad yn cael ei osod fel ffit orau i’r eitem. Plîs sicrhewch fod sillafu a gramadeg yn gywir gan na fydd unrhyw gamgymeriadau yn cael ei gywiro yn awtomatig.