Labels Multiple Lines

£2.25

Clear

Please choose the maximum height of your label from the bottom of the letters to the top (for all lines).

Please note the maximum width of your label from the left hand side of the first letter to the right hand side of the last letter.

Please note here what you would like the first line of your label to say.

Please note here what you would like the second line of your label to say.

Please note here what you would like the second line of your label to say.

Category:

Description

Get organised with your very own personalised labels suited to your needs. Max height describes the maximun height of the label from top of the letters to the bottom. Max width describes the maximum width of the label from the beginning of the first letter to the end of the last letter. Please ensure that all spelling is correct as this will not be automatically changed. All labels arrive with a clear sticky transfer tape already applied along with vinyl application instructions to allow easy application of your decals. Multiple line words are in a separate listing under the ‘Labels’ category. Your label will be adapted according to the sizes you will enter and will be in proportion to the max height or width, whichever comes first (no stretched labels).

*****

Byddwch yn drefnus gyda labeli personol eich hun sy’n berffaith ar gyfer yr hyn rydych chi angen! Mae ‘max height’ yn disgrifio’r uchder mwyaf ar gyfer y label o dop y llythrennau i’r gwaelod. Mae ‘max width’ yn disgrifio’r lled mwyaf gall eich label fesur o ddechrau’r llythyren cyntaf i ddiwedd y llythyren olaf. Sicrhewch bod pob sillafiad yn gywir os gwelwch yn dda gan na fyddant yn cael eu newid yn awtomatig. Mae pob label yn cyrraedd gyda thâp trosglwyddo clir a chyfarwyddiadau sut i osod finyl er mwyn gwneud y broses yn rhwyddach. Os ydych chi angen label gydag mwy nag un llinell, fe welwch chi eitem arall o dan gategori ‘Labeli’. Bydd eich label yn cael ei haddasu yn ôl y mesuriadau rydych chi’n dewis ac yn gyfartal i’r ‘max height’ neu ‘max width’, p’un bynnag sy’n dod yn gyntaf (dim labeli wedi ymestyn).