Child’s Water Bottle | Botel Ddŵr Plentyn

£7.00

Clear

Description

450ml water bottle with straw.

*Handwash only*

Please note although there is no character limit on the personalisation, it will be personalised as a best fit to the product. Please ensure spelling and grammar is correct as any mistakes will not be automatically corrected.

*****

Botel ddŵr 450ml gyda gwelltyn.

*Golchwch â llaw yn unig*

Er gwybodaeth, er nad oes cyfyngiad llythrennau ar y personoleiddio, bydd y personoleiddiad yn cael ei osod fel ffit orau i’r eitem. Plîs sicrhewch fod sillafu a gramadeg yn gywir gan na fydd unrhyw gamgymeriadau yn cael ei gywiro yn awtomatig.