About Us | Amdanom Ni

Haia! I’m Carys Thomas, a full time primary school teacher and the person behind Caru Creu. Based in Carmarthen, West Wales, Caru Creu thrives on creating personalised gifts through the medium of Welsh and English as well as bringing your own ideas to life. Caru Creu’s official journey began in August 2019 although, in truth, it has been ongoing for much longer than that. Having always enjoyed creating personalised gifts for family and friends, it was time to expand (after some persuasion!) into offering my products further afield. Your support has been overwhelming and I had no idea my small business would be what it is today. I have enjoyed every moment of the journey so far and having learnt a few lessons along the way, I’m excited to see what the future will bring.

Haia! Carys Thomas ydw i, athrawes cynradd llawn amser a’r person tu ôl i Caru Creu. Wedi lleoli yng Nghaerfyrddin, Gorllewin Cymru, mae Caru Creu yn ymfalchio wrth greu anrhegion wedi’u personoleiddio drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg yn ogystal â thrawsnewid eich syniadau chi i eitemau go iawn. Dechreuodd Caru Creu yn swyddogol ar ddiwedd Awst 2019 er, mewn gwirionedd, cychwynnodd y daith sbel cyn hynny. Rwyf wastad wedi mwynhau creu anrhegion wedi’u personoleiddio i deulu a ffrindiau ac ar ôl ychydig o berswâd, penderfynais ehangu’r mwynhad wrth gynnig eitemau i chi brynu. Mae eich cefnogaeth wedi bod yn anhygoel a doedd gen i ddim syniad byddai fy musnes bach i erioed yn edrych fel mae hi heddiw. Rwyf wedi mwynhau pob eiliad o’r daith hyd yma, gan ddysgu cwpwl o wersi ar hyd y ffordd, a dwi’n edrych ymlaen yn fawr at weld beth sydd gan y dyfodol i gynnig!